За нас

За нас

Детска градина "Добри Чинтулов" се намира на територията на с. Въглен, общ. Аксаково, обл. Варна.

Построена е през 1977 година с помещения за две групи/спални, занимални, разливочни и санитарни възли/

Към момента детската градина функционира с една смесена група - "Слънчице"  

В детското заведение се обучават и възпитават деца от 2 до 5 години.